Joel Nordström

Joel är ordinarie styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse.