Joel Nordström

Joel är ordinarie styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse och ledamot i förskolenämnden.