Jesper Ericsson

Jesper Ericsson är ersättare i grundskolenämnden

Jesper Ericson är född 1972 och min uppväxt på Kroksbäck lärde mig vikten av en verkligt fungerande skola för alla. En skola som hjälper oss att vidga våra vyer och ger det stöd som behövs för att nå våra mål.