Jens Börjesson

Jens är sammankallande i stadsdelsgrupp Södra innerstaden

Kontaktperson i stadsdelsgrupp Södra Innerstaden