Jens Börjesson

Ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse och sammankallande i Miljöutskottet