Ingemar Ekblad

Ingemar Ekblad är styrelseledamot i Vänsterpartiet Malmö.