Elisabeth Hellman

Elisabeth är aktiv i vänsterpartiet sedan början av 1970-talet och brinner för rättvisa och solidaritet och alla människors lika värde. Feminism, och antirasism är självklara frågor, samt miljö- och klimatfrågor. Hon vill ha ett globalt rättvisare samhälle och en värld med jämnare fördelning av jordens resurser.