Carin Gustafsson

Carin Gustafsson är ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i funktionsstödsnämnden och i rådet för funktionshinderfrågor i Malmö Stad