Carin Gustafsson

Carin Gustafsson är ersättare i kommunfullmäktige och Kommunförbundet Skåne samt ledamot i funktionsstödsnämnden och i rådet för funktionshinderfrågor i Malmö Stad