Busi Dimitriu

Busi Dimitriu är anställd som politisk sekreterare för Vänsterpartiet Malmö

Som politisk sekreterare ansvarar Busi för:

 • Hemsidans kalendarium
 • Zetkin
 • Mail
 • Kampanjer
 • Utåtriktad aktivitet
 • Intern kommunikation

Utskott och stadsdelsgrupper som Busi ansvarar för att stötta:

 • Stadsdelsgrupp Centrum
 • Stadsdelsgrupp Husie
 • Stadsdelsgrupp Kirseberg
 • Antirasistiska utskottet
 • Bostadsutskottet
 • Feministiska utskottet
 • Arabiska vänstern
 • Bocirkeln
 • Vänsterns interreligiösa grupp
 • Poeten på hörnet