Birgitta Ehlin

Birgitta Ehlin är ordinarie ledamot i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt ersättare i Vänsterpartiet Skånes styrelse

Ordinarie ledamot i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, Ledamot i Vänsterpartiet Skånes styrelse