Birgitta Ehlin

Birgitta Ehlin är ledamot i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt ledamot i Vänsterpartiet Malmös styrelse