Anton Flink

Anton Flink är ersättare i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och ledamot i Pensionärsrådet

Anton Flink är ordinarie ledamot  i Pensionärsrådet och ersättare i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, samt aktiv i Vänsterpartiets stadsdelsgrupp i Limhamn.