Anders Skans

Ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige, och ersättare i kommunstyrelsen.

Anders Skans har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta som förskollärare och specialpedagog i Malmö. Han brinner för rättvisefrågor, inte minst inom utbildningsområdet.