Ahrne Christiansson

Ahrne Christiansson är ersättare i valnämnden samt revisor för Vänsterpartiet Malmö.

Ahrne Christiansson är ersättare i valnämnden och revisor för Vänsterpartiet Malmö.