Vänsterskolan

En heldagskurs för alla våra medlemmar. Vi samlar våra utskott som arrangerar var sin heldagskurs med föreläsningar och diskussioner inom deras områden och teman.

Kurserna arbetar både med det lokala engagemanget och frågorna men också med övergripande nationella och ideologiska resonemang.

Som medlem väljer du en av kurserna och följer den hela dagen.  Det blir föreläsningar, diskussioner och deltagande metoder.

När: Söndag 7 december, 09.30-16.00

Plats: Röda Huset, Industrigatan 4

Anmälan: Observera att sista anmälan är 30 nov  på www.vmalmo.se eller malmo@vansterpartiet.se

Alla studiecirklar finns i vår studiefolder.