Vänsterdagarna 2021

Politik, rörelse, fest, organisering, gemenskap. Det är femte gången som Vänsterpartiets största arrangemang äger rum. Nu är vi större, fler och starkare.

13-14 november samlas rörelsens krafter till Vänsterdagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Du – oavsett om du är nybörjare, rutinerad, en görare, en beslutsfattare eller alltihop – är inbjuden. Förutom gemenskap, kunskap, talare och kultur kommer Vänsterdagarna att handla om att utveckla nya arbetssätt, ta del av varandras erfarenheter och rita upp kartan för valrörelsen 2022.

 

Mer information om Vänsterdagarna och biljettbokning hittar du här

Vänsterpartiet Malmös styrelse har beslutat att vi ska stå för kostnaderna för 15 kamrater från Malmövänstern.

Intresseanmälan sker till: malmo@vansterpartiet.se senast 10 september.

Deltagande på Vänsterdagarna ska främst vara till gagn för partiföreningen och ska bidra till V Malmös utveckling och organisation. Deltagandet ska även stödja de enskilda aktivisternas utveckling som vänsterpartister och organisatörer.

Tre olika grupper av aktivister prioriteras: • organisatörer • utomparlamentariska aktivister • kommunalpolitiskt aktiva

Samtliga deltagare ska återkoppla Vänsterdagarna 2021 till partiföreningen samt utskott och grupper liksom publicera erfarenheter och kunskaper i V Malmös olika plattformar.

För boende utöver det som hanteras via Vänsterdagarna ansvarar respektive deltagare.

Alla medlemmar uppmuntras och uppmanas att delta i Vänsterdagarna 2021. Även om de inte ingår i ”V Malmö-delegationen”.

Det åligger då de enskilda medlemmarna att själva hantera bokningar o dyl men kan, om de önskar, ingå V Malmös delegation.

 

OBS: Sista dag för anmälan till Vänsterdagarna är  15 september kl.12.00