Välkomna till tredje möte för Kulturgruppen!

Välkomna till Kulturgruppens tredje möte tisdagen den 9 april 

Tid: 18.30 – 20.00

Plats: Vänsternshus 

Adress: Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

Följande datum är redan inplanerade för kommande möten:

 14 maj 

Kontaktperson är:

Mirjam Katzin

mirjam.katzin@vansterpartiet.se