TRÄFFAR FÖR NYA MEDLEMMAR

För dig som är nyfiken på att veta vad Vänsterpartiet Malmö är, vilka frågor vi arbetar med och vad du kan engagera dig i.

Anmälan: Ej nödvändigt, men anmäl dig gärna på Zetkin eller meddela om du kommer på malmo@vansterpartiet.se

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, 214 33 Malmö