Träffa dina lokala politiker

Malmövänsterns fullmäktigegrupp finns på Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65, mellan klockan 12.00 och 13.00 för att träffa Malmöbor som vill diskutera lokal politik.