Teori: Rasism+Klass=Sant

Klassklyftorna ökar samtidigt som vardagsrasismen blir allt mer aggressiv. I denna studiecirkel tar vi oss an rasismen och klassamhället som strukturer i samhället som formar varandra och liven vi lever.

Vad tjänar kapitalismen på gränser och rasistiskt våld? På vilka sätt formar klass vilka människor som görs till främmande? Och framförallt, hur kan vi bygga den antirasistiska rörelse för rättvisa som vi så mycket behöver?

Cirkelledare: Felicia och Paula Mulinari

Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö