Styrelsemöte 8/9

Söndagen den 8 september kl. 09.00-16.00 har styrelsen möte.