Styrelsemöte 3/6

Måndagen den 3 juni kl. 18.00-21.00 har styrelsen möte.