Styrelsemöte 24/7

Onsdagen den 24 juli kl. 18.00-21.00 har styrelsen möte.