Styrelsemöte 24/10

Torsdagen den 24 oktober kl. 18.00-21.00 har styrelsen möte.