Styrelsemöte 17/11

Söndagen den 17 november kl. 10.00-13.00 har styrelsen möte.