Styrelsemöte 15/8

Torsdagen den 15 augusti kl. 18.00-21.00 har styrelsen möte.