Styrelsemöte 15/4

Måndagen den 15 april kl. 18.00-21.00 har styrelsen möte.