Styrelsemöte 12/5

Söndagen den 12 maj kl. 10.00-13.00 har styrelsen möte.