Styrelsemöte 12/12

Torsdagen den 12 december kl. 18.00 -21.00 har styrelsen möte.