Styrelsemöte 12/1

Söndagen den 12 januari kl. 09.00 -16.00 har styrelsen möte.