Styrelsemöte 1/10

Tisdagen den 1 oktober kl. 18.00-21.00 har styrelsen möte.