DIGITAL Studiecirkel: Socialpolitiska utskottet: Socialpolitik och hälsa – 30/11

Socialpolitik är ett brett fält, som vi under hösten 2020 hoppas utforska genom en studiecirkel på 6 träffar. Vi lyfter olika teman under kursens gång: välfärden; social geografi; delaktighet, aktörskap och demokrati; hemlöshet och hälsa. Studiecirkeln ämnar att vi tillsammans – genom studiebesök, föreläsningar, litteratur och diskussion – utforskar socialpolitik som ett samhällsbegrepp. Vi kommer också att exemplifiera metoder för hur vi i fortsättningen kan arbeta med socialpolitik. Studiecirkeln avslutas med att vi tillsammans skriver ihop en plan för V Malmös socialpolitiska utskott, som får en återstart till våren 2021.

Studiecirkeln är öppen för alla, men speciellt välkomna är ni som är intresserade av att i framtiden ingå och arbeta med socialpolitiska utskottet. Det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

 

OBS! Denna studiecirkel är redan fullbokad med deltagare. Men du kan anmäla ditt intresse för reservplats eller övrig intresseanmälan till maria.aspman@gmail.com

Socialpolitiska studiecirkeln är kl 18.30 -21.00 på följande datum:

  • 5 oktober (Intro. Tema: Vad är socialpolitik?)
  • 19 oktober (Välfärd och hemlöshet)
  • 2 november (Demokrati och delaktighet)
  • 16 november (TBA)
  • 30 november (Socialpolitik och hälsa)
  • 14 december (Kursavslutning och reflektion)

Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47, Malmö. ABF har tillgänglighetsanpassade lokaler, för mer info https://www.abf.se/distrikt–avdelningar/abf-skane/abf-malmo/tillganglighet/

Vill du veta mer, kontakta Maria Hansson Aspman, sammankallande (maria.aspman@gmail.com)