Stora fullmäktigegruppen

Alla med kommunalpolitiska uppdrag diskuterar aktuell kommunpolitik, denna gång bland annat kommunens budget för 2021 och hur vi kan arbeta med miljö- och klimatpolitik i alla nämnder. Mötet blir digitalt och pågår mellan 18.30 och 20.30. Kallelse skickas till alla inbjudna.