Stadsdelsgruppsmöte Södra innerstaden

Vi diskuterar förslaget till verksamhetsplan och eventuella motioner

När: 20/12 kl 18.30

Var: Vänsterns hus