Stadsdelsgruppsmöte Centrum

Välkomna till Centrums andra träff.

Idag ska vinster i välfärden avhandlas, med förskolan som exempel. Förskolan har varit en viktig plattform för jämlikhetsarbetet. Skillnader i barns villkor var uttalat kompensatoriskt tänkta att överbryggas i förskola och skola.

Av Malmös 302 förskolor är 25% privata. Siffran är något lägre än för landet som helhet där andelen privata förskolor ligger på 28%. Andelen ökar. Vad innebär detta i praktiken? Ekonomiskt är det naturligtvis diskutabelt om skattepengar ska föras över till privata plånböcker. Välfärdspolitiskt måste vi också fråga oss vad utvecklingen innebär för pedagogiken och den ursprungliga jämlikhetstanken?

Sammankallande: Roland Svensson och Conny Svenning, t.o.m. marsmötet.

Du når oss enklast via våra e-mailadresser.

Roland: roland.svensson100@gmail.com

Conny: conny@svenning.se

 

Plats: Porslinsgatan 2, ABF Malmö, Våning 2

Tid: 18.30-20.30

Välkomna!