Solidaritet och Bostadspolitik: Bostadsexperiment och nya boendeformer för ett hållbart samhälle- 21/10

Vänsterpartiet Malmös bostadspolitiska utskott har 5 träffar i höst där fokuset är solidaritet och bostadspolitik i Malmö och världen.

Träff 2: Bostadsexperiment och nya boendeformer för ett hållbart samhälle 

Om bygg-gemenskaper och nya bostadskooperativ med nya former av gemenskap, delande, förvaltning och deltagande. Elisabeth Dalholm Hornyanszky, tidigare forskare vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds Universitet och Birgitta Rydberg Mitchell, tidigare bitr stadsarkitekt i Lunds kommun, berättar om sin forskning och rapporten ”Förnyelse av bostadskooperativa idéer”.

Datum: 21 oktober

Tid: 18:30-21:00

Var: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65. Med respekt för Folkhälsomyndighetens restriktioner har vi begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller. 

Tillgänglighet: Poeten på hörnet har en liten trappa in i huset, ej tillgänglighetsanpassad toalett. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal. 

Arrangör: Bostadspolitiska utskottet Vänsterpartiet Malmö i samarbete med AB

Vänsterpartiets studier sker i samarbete med ABF Malmö

Varmt välkomna!