Seperatistiskt möte med MVP

SEPERATISTISKT MÖTE MED MVP!

Malmövänsterns people of color- Hur ska vi organisera oss?

Ett möte för folk som är utsatta för rasism i vardagen och som har ett vänstertänk. Vi ska lägga grunden för POCs fortsatta arbete, mer specifikt hur vi arbetar brett och långsiktigt i hela Malmö.

Frågorna som ska beslutas om är; hur man på bästa sätt jobbar med mångfald och inkludering och vilken organisationsform som är mest lämpad för Malmövänsterns POC (separatistisk rum eller utskott). Alla betalande medlemmar har rösträtt Barnpassning finns-

kontakta Stefan Lördagen den 19 januari kl 10-14

Rosengårds Folkets hus

För mer info kontakta

Hodan alt Stefan

Hodan Omar

Hodan.omar@gmail.com

0769384431

Stefan Marinas Severin

stefan.severin@gmail.com

0765540902