Samtal om antikapitalistisk miljö- och klimataktivism – 10/12

Vi kommer att prata kort om hur den klimatpolitiska situationen ser ut idag utifrån ett antikapitalistiskt perspektiv, för att hitta en gemensam punkt att utgå från under resten av diskussionen. Därefter kommer vi att prata om hur den klimataktivistiska rörelsen ser ut idag, om de största grupperingarna som finns och vilka strategier som används mest. Slutligen ska vi tillsammans diskutera hur man kan agera för att hålla antikapitalismen aktuell i den något nyliberala klimatdiskussion som förs.

 

Vi bjuder på fika och mackor!

 

 

Datum: 10 december

Tid: 18:00

Var: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65.

Anmälan: På grund av den rådande pandemin, och för att vi ska kunna planera inköp ber vi er som vill närvara att anmäla er via följande formulär: Anmälningslänk

Tillgänglighet: Poeten på hörnet har en liten trappa in i huset, ej tillgänglighetsanpassad toalett. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal.

Arrangör:  Vänsterstudenter Malmö i samarbete med ABF

Varmt välkomna!