Så funkar: Vänsterpartiets organisation & interndemokrati 

Vad är en motion och nominering? Hur funkar ett årsmöte i Vänsterpartiet?  

Ibland kan det vara snårigt att hänga med i hur organisationen är uppbyggd, hur ett årsmöte funkar och vad olika termer betyder. På dessa träffar reder vi tillsammans ut detta och pratar om hur man kan påverka.  

Första träffen är en översiktlig genomgång av hur Vänsterpartiet är uppbyggt och hur mötesformalia fungerar, och på träff två fokuserar vi konkret på V Malmös årsmöte. Du kan komma på båda träffarna eller bara en av de.  

Datum: 24 januari 2022 

Tid: 18:30-20:00 

Var: Vänsterns hus, Nobelvägen 51. 

Arr: Vänsterpartiet Malmös studieutskott