Organisatörskursens 4 öppna föreläsningar.

1. Den demokratiska organisationen.  

Dag: måndag 16 mars

Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan, 65B

Tid: 18.00

Föreläsare: Hanna Gedin vice politisk sekreterare i Vänsterpartiet Diskussion bl a om den egna organisationens styrkor, svagheter och vad som kan bli bättre framöver i partiet.

————————————————-

2. Den inkluderande organisationen Dag: måndag 13 april

Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan, 65B

Tid: 18.00

Föreläsare: Martina Skrak fd kommunalråd och jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Diskussion om allas jämlika villkor i det politiska arbetet sett ur ett feministiskt perspektiv.

————————————————————

3. Aktivism/Civil olydnad och aktivismkritik

Dag:  lördag 25 april

Tid: 18.00

Plats: Obs! Kvarnby folkhögskola Västra Hindbyvägen 14

Föredrag: Ava Rudberg Ung vänster Diskussion om hur aktivismen sammanfaller med de politiska målsättningarna.

————————————————————————————–

4. Massarbete, enhetsarbete, frontarbete och socialt ledarskap

Dag: måndag 4 maj

Plats: Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan, 65B

Tid: 18.00

Föreläsare: Linda Diskussion: Arbetsfördelningen inom Vänstern/ formellt och informellt ledarskap