Organisationsutvecklingsgrupps möte

Vi kommer att planera inför hösten.
Tisdag 18 juni
Tid: 18.00-20.00
Plats: Vänsterns hus, Nobelvägen 51, Malmö