Öppna samtalskvällar 6/11

Vänsterpartiet Malmös Antirasistiska, Feministiska och Arabiska utskott bjuder in till samtalscaféer om hur vi utformar vår politik och når ut till hela befolkningen. Vi har mycket att vinna på att kunna nå ut med politiken till grupper som i vardagen inte är i kontakt med Vänsterpartiet. Till varje samtal kommer en förening bjudas in för att inleda med att berätta om sina erfarenheter och verksamheter håll utkik på Vänsterpartiets Malmös facebooksida för mer information om vilka föreningar som kommer till träffarna.

  • Onsdag 2 oktober kl 18.30
  • Onsdag 6 november kl 18.30
  • Onsdag 4 december kl 18.30

När: kl 18:30

Var: Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B Malmö