OBS: Skjuts fram! Facklig-politisk vänsterskola! – 9/9

På grund av den rådande situationen så skjuter vi fram Fackliga–politiska vänsterskolan. Vi återkommer med uppdatering när den startar igen.

Med start i februari 2020 organiserar vänsterpartiet en facklig-politisk vänsterskola för dig som är medlem i vänsterpartiet och fackligt förtroendevald och/eller engagerad på din arbetsplats.

Du som deltar i den facklig-politiska vänsterskolan kommer att få insikter i både historia samt i viktiga aktuella facklig-politiska frågor. Du kommer också att få lära dig det senaste inom moderna fackliga organisationsmetoder samt om hur opinionsbildning utifrån ett löntagarperspektiv fungerar. Skolan äger rum i form av lokala studiecirklar där deltagarna får ta del av gemensamma webbaserade föreläsningar. Därefter diskuterar vi innehållet tillsammans och lär av varandra. Diskussionerna understöds av lokala studieledare.

. 19 februari: Hur kom vi dit vi är, och vad gör vi nu?

. 18 mars: Den svenska modellens olika delar och utmaningarna som denna står inför idag.

. 15 april: Lönekampen i den fackliga avtalsrörelsen.

. 13 maj: LAS-utredningen och hotet mot anställningstryggheten.

. 9 september: Hur bildar vi opinion för löntagarperspektivet?

. 14 oktober: Vad är alternativet till marknadsutsättningen av den offentliga välfärden?

. 11 november: Rekryterings- och organiseringsmetoder:

Lär mer om varje studietillfälle här: www.vmalmo.se/kalender/vansterskola/

Datumen och tiden är preliminär. Vill du delta i skolan?

Anmäl intresse till patrik.strand@vansterpartiet.se senast fredagen 10 januari.

Välkomna!

I samarbete med ABF