OBS: skjuts fram! Muslimska kvinnor och rasism mot muslimer

Föreläsningen skjuts fram på grund av det läge vi just nu befinner oss i. Vi kommer att meddela när det blir aktuellt att hålla föreläsningen.

Ta hand om varandra

Nina Jakku från Vänsterpartiet Malmö pratar om sin doktorsavhandling om muslimska kvinnors mobilitet som undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och hur dessa påverkar deras rörelseutrymme.

Studien lyfter fram erfarenheter från skilda sammanhang, såsom utbildningsväsendet, arbetslivet, vid agerande som politiska subjekt, som slöjbärare i vardagssammanhang, i egenskap av konvertiter, eller som vårdsökande och resenärer.

Den undersöker även representationer av muslimska kvinnor i media. Genom att kombinera intervjuer med studier av mediematerial undersöks muslimska kvinnors strävan och erfarenheter i relation till normativa uppfattningar om sekularitet, liberal tolerans, genusrelationer och vithet som kraftfullt förs fram i media. Studien analyserar på vilka sätt detta leder till konsekvenser som särskillnad, diskriminering, minskad rörelsefrihet och islamofobi.

Dag: Söndag 26 april

Tid: kl. 17.30 – 20.00

Plats: Poeten på hörnet, Södra förstadsgatan 65B, Malmö

Varmt Välkomna!

I samarbete med ABF

Tillgänglighet Poeten på hörnet har en liten trappa in i huset, det finns en ramp som vi kan ställa fram. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal.