Muslimska kvinnor och rasism mot muslimer

Nina Jakku från Vänsterpartiet Malmö pratar om sin doktorsavhandling om muslimska kvinnors mobilitet som undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och hur dessa påverkar deras rörelseutrymme.

Studien lyfter fram erfarenheter från skilda sammanhang, såsom utbildningsväsendet, arbetslivet, vid agerande som politiska subjekt, som slöjbärare i vardagssammanhang, i egenskap av konvertiter, eller som vårdsökande och resenärer.

Den undersöker även representationer av muslimska kvinnor i media. Genom att kombinera intervjuer med studier av mediematerial undersöks muslimska kvinnors strävan och erfarenheter i relation till normativa uppfattningar om sekularitet, liberal tolerans, genusrelationer och vithet som kraftfullt förs fram i media. Studien analyserar på vilka sätt detta leder till konsekvenser som särskillnad, diskriminering, minskad rörelsefrihet och islamofobi.

Dag: Söndag 26 april

Tid: kl. 17.30 – 20.00

Plats: Poeten på hörnet, Södra förstadsgatan 65B, Malmö

Varmt Välkomna!

I samarbete med ABF

Tillgänglighet Poeten på hörnet har en liten trappa in i huset, det finns en ramp som vi kan ställa fram. Om du vill gå på en träff som är där, men inte kan gå i trappor, kontakta malmo@vansterpartiet eller 040-96 64 67 så kan vi flytta kursen till bättre lämpad lokal.