Medlemsmöte ang ombud till kongresskonferens 20/10

Kallelse till Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte

Tid: Onsdagen den 20 oktober

  • Logga in från kl 18:00 för registrering i god tid 
  • Mötet börjar kl 18:30 

Zoomlänk till mötet: Tryck här för att komma till medlemsmötet 

 

Mötets huvudpunkt välja ombud till förberedande kongresskonferens

 

I februari 2022 är det partikongress. Partidistriktet arrangerar därför i vanlig ordning en kongressförberedande konferens som yttrar sig över från Skåne inlämnade motioner och nomineringar inför kongressen. 

 

Den kongress förberedande konferensen kommer att hållas i Helsingborg söndagen den 31 oktober kl.09.00-16.30. 

 

Malmö skall skicka 13 ombud och de ombud väljer vi på kvällens möte.

 

Dagordning för mötet

 

Hur gör man för att delta? 

Vi använder det digitala mötesverktyget Zoom. För att delta i mötet klickar du in dig via länken här Tryck här för att komma till medlemsmötet, följ eventuella instruktioner, och du hamnar i ett “väntrum”. Från kl 18:00 släpper vi in och du registrerar dig. Det är viktigt att du skriver ditt korrekta och fullständiga namn, samt har på videokameran så att vi kan se varandra. Kl 18:30 börjar själva mötet så kom i tid så att du är registrerad och klar då.  

 

Hur gör jag om jag inte har tekniken eller behöver hjälp med den?

Om du inte har dator, läsplatta eller smartphone för att delta eller har svårigheter med tekniken så erbjuder vi lokal med teknik och hjälp. Lokalen är tillgänglig och ger möjlighet till fysisk distansering. För att veta hur många datorer och lokaler som behövs så önskar vi att du som behöver denna hjälp anmäler det senast 18 oktober till malmo@vansterpartiet.se eller till Anders 0707-870656. 

 

Välkommen!