Medlemsmöte 8/5

Vi har medlemsmöte den 8 maj.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2.  Mötesformalia

a) Val av mötesordförande – förslag: Minna Skans

b) Val av mötessekreterare – förslag: Birgitta Ehlin

c) Val av justerare tillika rösträknare

d) Mötesordning (förslag: talartidsbegränsning 3 min, delad talarlista)

3. Fastställande av dagordningen

4. Rapport från styrelsen

5. Val av politisk sekreterare

6. Val av ordinarie ledamot till Malmö Live konserthus AB styrelse

7. Val av Suppleant till Malmö Live konserthus AB styrelse

8. Val av Ordinarie ledamot till Dahlgrenska stiftelsen

9. Vi lyssnar på Jonas Sjöstedt som kommer finnas med via länk för att prata om EU-valrörelsen.

10.  Valledningen informerar om EU-valet.

11. Övrigt

12. Mötets avslutande

 

Tid: 18.00 fika, 18.30 börjar mötet.

Plats: Café Barbro, Ungdomens hus,  Norra Skolgatan 10B, 211 52 Malmö

 

Varmt välkomna.