Medlemsmöte 4/11

Kallelse till Vänsterpartiet Malmös medlemsmöte den 4/11

Tid: Torsdagen den 4 november

Plats: Rosengårds folkets hus, Wachtmeisters väg 1 (på Rosengårds Centrums baksida, koordinater: 55.58738, 13.04522)

  • Mingel från kl.18.00 
  • Mötet börjar kl 18:30 
  • Dagordning hittar du här
  • Nomineringsanmodan hittar du här

Mötets huvudpunkt motioner och nomineringar till partikongressen 2022

 

I februari är det partikongress. V Malmö bjuder in till vårt första fysiska medlemsmöte på över ett år och lägger fokus på de motioner och nomineringar som V Malmö vill ställa sig bakom och som därefter kommer att skickas in till partistyrelsen och centrala valberedningen. 

 

På vårt förra medlemsmöte valde vi ombud till den kongressförberedande konferensen som V Skåne anordnar. På den konferensen förbereds de nomineringar och motioner som V Skåne ställer sig bakom på partikongressen 2022.

 

Det kan anses vara en större tyngd bakom nomineringar och motioner när V Malmö och V Skåne ha ställt sig bakom. 

 

För att medlemsmötet skall kunna ta ställning till motioner och nomineringar måste de mailas in senast tisdag 2 november kl 12:00 till malmo@vansterpartiet.se. Under dagen läggs dessa ut på hemsidan så att alla kan läsa innan mötet.

 

Medlemsmötet kommer endast att ta ställning till de motioner som mailats in. Av praktiska skäl kommer medlemsmötet inte att kunna göra några förändringar eller textbehandlingar av motionerna. Endast beslut om bifall/avslag, ja eller nej till motionerna kan göras. 

 

På samma sätt tar medlemsmötet ställning till nomineringarna. Motionerna och nomineringar ska vara partikansliet tillhanda senast 24:00 4/11. 

 

Övriga punkter på dagordningen är: 

  • Presentation av Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige och budgetkampanj 4/11-18/11
  • Rapport från kommunpolitiken och styrelsen 
  • Information från valberedningen i V Malmö 

 

Vid frågor eller funderingar: 

Kontakta medlemsmötesgruppen på malmo@vansterpartiet.se eller vänd er till Anders på mobilnummer 0707-870656. Vid behov av barnpassning vänligen skicka in mail eller kontakta Anders senast fredagen den 29 oktober kl.12.00. 

 

Välkommen!