Medlemsmöte 20/2 – inför kongressen 2020

Vi har medlemsmöte den 20 februari.

På mötet kommer vi bland annat diskutera och besluta kring motioner till Vänsterpartietets kongress. De motioner och nomineringar som ska behandlas på mötet publiceras här inför mötet.

OBS! Om du vill att Vänsterpartiet Malmö ska ställa sig bakom en motion eller en nominering till centrala uppdrag, skicka dessa till malmo@vansterpartiet.se senast under onsdagen den 12 februari.

Vi inleder med fika och mingel med våra parlamentariker 18:00-18:30

Mötet börjar kl 18:30 och på dagordningen står:

  • Rapport från styrelsen
  • Val av ersättare till arbetsmarknads- och socialnämnden
  • Behandling av motioner och nomineringar till kongressen

Du hittar alla handlingar här:

 

Valberedningen förslag till valet av ersättare  i arbetsmarknads- och socialnämnden

  • Emma-Lina Johansson.

 

När: torsdag 20 feb

Tid: kl. 18.00 – 21:00

Plats: Sofielunds folkets hus, Rolfsgatan 16 

 

Varmt välkomna.

 

Tillgänglighet

Sofielunds folkets hus lokaler är tillgänglighetsanpassade.

I samarete med ABF