Medlemsmöte

Partiföreningen håller medlemsmöte.

På medlemsmötet den 11 oktober ska vi välja kommunalråd, politiska sekreterare, kommunstyrelseledamöter, gruppledare och person till revisorskollegiet, för mandatperioden.

 

I Vänsterpartiet Malmö ses dessa uppdrag som förtroendeuppdrag och årsmöte har beslutat att dessa val därför ska göras av medlemmarna på medlemsmöte. Vilket innebär att valberedningen bereder och föreslår personer till uppdragen men medlemsmötet väljer.

Vi träffas på Sofielunds Folkets Hus.

Valberedningens förslag till medlemsmötet 11 oktober 2018

 

Förslag till dagordning för medlemsmötet 2018-10-11:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötesformalia
  • Val av mötesordförande – förslag Ola Nilsson
  • Val av mötessekreterare – förslag Maria Persdotter
  • Val av justerare tillika rösträknare
  • Mötesformalia, delad talarlista, 2 min talartid och 1 minut vid pläderingar
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av nomineringsstopp till valen
 5. Information om det politiska läget i kommunen, och eventuella beslut kring detta.
 6. Information om hur valen ska ske utifrån det osäkra läget, men även rent valteknisk
 7. Val av:
  • Kommunalråd
  • Gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
  • Ordinarie ledamot och ersättare till kommunstyrelsen
  • Val av två politiska sekreterare
  • Val av ledamot i revisorskollegiet
 8. Val av ombud till V-Skånes höstkonferens
 9. Beslut om hur vi ska hantera frågan om ledamöter i KS-beredningar
 10. Övriga frågor