Medlemsmöte 13/10

Vi har medlemsmöte den 13 oktober.

För att diskutera remissförslaget på vårt partiprogram.

På detta mötet antar partiföreningen ett svar på det förslag till partiprogram som programkommissionen skickat ut på remiss. Detta är en möjlighet för oss att tydligt uttala vår syn på förslaget.
Styrelsen har antagit ett förslag på svar som medlemmar i partiföreningen kan föreslå ändringar på. Förslag kan skickas in i förväg till malmo@vansterpartiet.se eller lämnas in under mötet. Dessa ändringsförslag röstas sedan om på mötet.
Programkommissionens remissförslag och reservationer hittas här: https://www.vansterpartiet.se/nytt-partiprogram-2020/remissforslag-till-nytt-partiprogram/
Förslag till svar från partiföreningen kommer upp inom kort.
OBS: Tid och plats  är preliminärt och kan ändras!

Varmt välkomna.