Medlemsmöte 13/10

Vi har medlemsmöte den 13 oktober.

För att diskutera remissförslaget på vårt partiprogram och välja en nämndeman till Tingsrätten, vi har en vakant plats och valberedningen föreslår att Karin Andersson väljs.

På detta mötet antar partiföreningen ett svar på det förslag till partiprogram som programkommissionen skickat ut på remiss. Detta är en möjlighet för oss att tydligt uttala vår syn på förslaget.
Styrelsen har antagit ett förslag på svar som medlemmar i partiföreningen kan föreslå ändringar på. Förslag kan skickas in i förväg till malmo@vansterpartiet.se eller lämnas in under mötet. Dessa ändringsförslag röstas sedan om på mötet.
Programkommissionens remissförslag och reservationer hittas här: https://www.vansterpartiet.se/nytt-partiprogram-2020/remissforslag-till-nytt-partiprogram/
Tid: 13 oktober 2019, kl 13.00 – 16.00 Plats: Kvarnby Folkhögskola Gullvik – Västra Hindbyvägen 14, Malmö

Vänsterpartiet Malmös styrelses förslag till remissvar:

V Malmö, förslag till remissvar

Varmt välkomna.